تبلیغات
شادمانی‏ های کوچک - گزارش عملكرد شش ماهه‏ی دوم سال 88

جمع كوچكی هستیم كه با كمك و مهرِِِ مهربانانی چون شما، می‏خواهیم گام كوچكی برای تسكین دردهای كودكان تنها و فراموش‏ شده‏‏ ای برداریم كه صدای سكوت بغضشان از همین نزدیكی‏ ها به گوش می‏رسد، همین نزدیكی،پانزده كیلومتری پایتختی پر سروصدا ، از محله‏ های گمنام و خاموش ورامین.

ما را دراین راه، یاری دهید.

پیام صبا

جستجو

 

گزارش عملكرد شش ماهه‏ی دوم سال 88

سه شنبه 18 اسفند 1388   15:12

جدول شماره یك - مبالغ اهدایی
طی شش ماهه‏ی دوم سال 1388

ردیف

شرح

مبلغ

واحد

1

حق عضویت 23 نفر از اعضاء صندوق نیكوكاری شركت آبفای جنوبشرقی استان تهران 

447,000

تومان

2

كمك‏های متفرقه همكاران آبفا بابت: صدقات، فطریه و...

32,000

تومان

3

كمك‏های پرسنل معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

44,000

تومان

4

كمك‏های دوستان و نیكوكاران غیر عضو

3,355,000

تومان

جمع كل 

3,878,000

تومان

 

 

جدول شماره 2-اقدامات مرتبط با مركز نگهداری از
 كودكان فیاض‏بخش طی شش ماهه‏ی دوم سال 1388

ردیف

شرح

مبلغ

واحد

1

خرید ماهی  و گوشت

506,300

تومان

2

خرید لوازم بهداشتی

50,000

تومان

3

خرید تغذیه بین روز

120,000

تومان

4

كمك به مادر یكی از  بچه‏های تحت پوشش

150,000

تومان

5

كمك برای خرید پوشاك عید 

50,000

تومان

6

خرید پیتزا و كمك هزینه سال نو

250,000

تومان

7

رفت و آمد بازدید گروهی

15,000

تومان

جمع كل 

1,141,300

تومان

جدول شماره 3- اقدامات مرتبط با خانواده‏های تحت پوشش  و  مركز معلولین باهنر -  طی شش ماهه‏ی دوم سال 1388

ردیف

شرح

مبلغ

واحد

1

دیه نوجوان زندانی 

150,000

تومان

2

كمك هزینه‏ی خوراك و دارو برای 16 خانواده تحت پوشش

1،311,000

تومان

3

خرید ماشین لباسشویی

130,000

تومان

4

خرید آبگرمكن،گاز،بخاری

632,000

تومان

5

هزینه درمان توان‏خواه معلول

150,000

تومان

6

اجاره منزل توان‏خواه معلول

240,000

تومان

7

تعمیر یخچال توان‏خواه معلول

90,000

تومان

جمع كل 

2,703,000

تومان


نوشته شده توسط : پیام صبا