تبلیغات
شادمانی‏ های کوچک - عملکرد مالی شش ماهه‏‏ی اول سال 88 (1)

جمع كوچكی هستیم كه با كمك و مهرِِِ مهربانانی چون شما، می‏خواهیم گام كوچكی برای تسكین دردهای كودكان تنها و فراموش‏ شده‏‏ ای برداریم كه صدای سكوت بغضشان از همین نزدیكی‏ ها به گوش می‏رسد، همین نزدیكی،پانزده كیلومتری پایتختی پر سروصدا ، از محله‏ های گمنام و خاموش ورامین.

ما را دراین راه، یاری دهید.

پیام صبا

جستجو

 

عملکرد مالی شش ماهه‏‏ی اول سال 88 (1)

پنجشنبه 9 مهر 1388   12:17

        با سپاس فراوان از كمك‏های خیرخواهانه و انساندوستانه شما، گزارش مختصری از میزان كمك‏های اهدایی دوستان(جدول شماره یك)، گزارش كلی اقدامات انجام گرفته طی شش ماهه اول سال 88 ( جدول شماره 2 و3 و4) حضورتان ارائه می‏گردد.

    بدیهی است كارهای كوچكی كه در این جمع دوستانه انجام گرفته است، با مشاركت، همدلی و كمك‏های مالی و فكری تك‏تك شما عزیزان صورت پذیرفته است. امیدوارم پایداریِ این همكاری و حسنِ نظر شما، فردایی روشن و پربارتر  را میسر گرداند.  

 

جدول شماره یك - مبالغ اهدایی

طی شش ماهه اول سال 88

ردیف

شرح

مبلغ

واحد

1

حق عضویت 25 نفر از اعضاء صندوق نیكوكاری شركت آبفای جنوبشرقی استان تهران

439500

تومان

2

كمك‏های متفرقه همكاران آبفا بابت: صدقات، فطریه و...

185000

تومان

3

كمك‏های پرسنل معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

230،000

تومان

4

كمك‏های دوستان و نیكوكاران غیر عضو

662000

تومان

جمع كل

1516500

تومان

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره دو - اقدامات مرتبط با مركز معلولین باهنر

طی شش ماهه اول سال 88

ردیف

شرح

مبلغ

تاریخ

1

هزینه رفت و آمد به بیمارستان شفا و پارسیان جهت پیگیری درمان یكی از معلولین


40،000

اردیبهشت 88

2

كمك ماهیانه بابت دو معلول تحت پوشش دو نفر از نیكوكاران

150،000

شش ماه سال 88


جمع كل

190،000

*  ارقام به تومان است                                 


نوشته شده توسط : پیام صبا