تبلیغات
شادمانی‏ های کوچک - عملکرد مالی شش ماهه‏ی اول سال 88 (2)

جمع كوچكی هستیم كه با كمك و مهرِِِ مهربانانی چون شما، می‏خواهیم گام كوچكی برای تسكین دردهای كودكان تنها و فراموش‏ شده‏‏ ای برداریم كه صدای سكوت بغضشان از همین نزدیكی‏ ها به گوش می‏رسد، همین نزدیكی،پانزده كیلومتری پایتختی پر سروصدا ، از محله‏ های گمنام و خاموش ورامین.

ما را دراین راه، یاری دهید.

پیام صبا

جستجو

 

عملکرد مالی شش ماهه‏ی اول سال 88 (2)

جمعه 10 مهر 1388   13:14

جدول شماره سه -اقدامات مرتبط با مركز نگهداری از

كودكان بی‏سرپرست فیاض‏بخش

طی شش‏ماهه اول سال88

ردیف

شرح

مبلغ

تاریخ

1

خرید مواد شوینده و بهداشتی

80،000

2/88

2

خرید گوشت و مایحتاج خوراكی

130،000

3/88

3

خرید 25 جفت كفش ورزشی

150،000

4/88

4

كمك هزینه سفر  و برنامه‏ی یكروزه پارك ارم برای شاگردان ممتاز

150،000

5/88

5

خرید نوشت‏افزار و تهیه اشتراك مجلات علمی و كمك آموزشی

50،000

6/88

جمع كل

560،000

جدول شماره چهار - كمك‏های متفرقه به خانواده‏های

مناطق محروم و روستاهای ورامین

طی شش ماهه اول سال 88

ردیف

شرح

مبلغ

تاریخ

1

كمك به خانواده نیازمند بدون سرپرست -  دو نوبت

55000

2/88

6/88

2

كمك به خانواده نیازمند بدون سرپرست - بابت درمان بیماری

00020

3/88

3

كمك به خانواده نیازمند بدون سرپرست – دو نوبت

50،000

4/88

6/88

4

كمك به خانواده نیازمند با سرپرست بیمار روحی

20،000

4/88

5

كمك به خانواده نیازمند بابت هزینه بیمارستان سرپرست خانوار

150،000

6/88

6

كمك به خانواده بدون سرپرست – سرپرست خانواده بیمار سرطانی و فرزند بیمار

55000

4/88

6/88

7

كمك به خانواده نیازمند بابت دیه تصادف فرزند 

50،000

5/88

8

كمك به خانواده نیازمند بدون سرپرست- بایت كمك هزینه عمل

20،000

6/88

جمع كل

425000

                                      *  ارقام به تومان استنوشته شده توسط : پیام صبا